Galleri Jagaren

Säsongen 2021 bjuder på en levande konstutställning ombord jagaren Småland. Här välkomnar vi konstnärer från Konstnärsalliansen som genom olika uttryck illustrerar maritima miljöer och sinnesstämningar. Ambitionen är att både föremål  och konstnärer kommer att bytas ut löpande i tvåveckorsperioder. 

AKTUELLA KONSTNÄRER 

Från 28/7-10/8 är det konst från Jaana Salo, Carina Ehlers och John Keene som kan ses ombord Galleri Jagaren. 

Jaana Salo

Så här beskriver Jaana själv sitt konstnärsskap:

Konsten är ett sätt att öka välbefinnandet, för mig som skapar och för den som betraktar. Jag finner den kopplingen så oerhört stark och viktig. I dagens samhälle behöver vi grunda oss i vad det är att vara människa- konst och kultur kan hjälpa oss med det. 

Jag är för närvarande på den lilla ön Skopelos i Grekland där jag delar ateljé med en holländsk konstnär. Jag utvecklar mitt konstnärskap och mitt själsliga liv, vilket jag hoppas att mina tavlor kan smitta betraktaren med. 

Som konstnär skapar jag en skildring av det som representerar mitt känslomässiga behov. Många av mina målningar kan tänkas vara avbilder av himmel och hav, inte som en tydlig avbild men kanske snarare en antydan. Himmel och hav, frihet och lugn.

 

Carina Ehlers

Carina ser sin konst som en förlängning av en inre värld som ständigt expanderar. Hon låter kreativiteten flöda utan att få döma. Allt ses som färg och form under ständig förändring.  För Carina handlar arbetet mest om processen, vilket innebär att hon inte kontrollerar allt, utan bara observerar det okända resultatet. Carina har haft ett flertal utställningar, såväl internationellt som hemmavid. 

John Keene

John har ett intresse i etnisk konst och subkulturer, som han gärna uttrycker i sin konst genom exempelvis afrikanska masker, tiki, steampunk/dieselpunk osv. Hans arbetar primärt med keramik och smide i sitt skapande, och använder ofta återvunnet material som han sett nya möjligheter för.

 

 

OM KONSTNÄRSALLIANSEN

Konstnärsalliansen (KFA) är en nordisk konstnärsorganisation för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd på objektiva kriterier. 

KFA är en ideell förening som bildades år 2002 och med sätet förlagt till Göteborg. Till riksorganisationen KFA kan i princip samtliga aktiva yrkeskonstnärer ansluta sig, även konstnärer från de övriga nordiska länderna. Deras främsta syfte är att verka som ett nätverk för olika föreningar, där de utgör en allians för att stärka konstnärers villkor i samhället samt framlägga olika förslag till regering och riksdag för att förbättra och förnya arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer.