Här börjar äventyret!

Maritimans flotta består idag av tio fartyg, tryggt förankrade i hjärtat av Göteborg. Från helt skilda tidsepoker och med olika syfte, funktion och historia. Gemensamt för alla tio är dock att de berättar massor om hur det egentligen var att leva och verka till sjöss. Skrönorna och äventyren, likväl som den tunga vardagen, kan anas så fort man kliver ombord. Med hjälp av våra kunniga guider får sjöfartshistorian liv och det flytande kulturarvet får berätta sina historier för dig. 

Välkomna att mönstra på och ta del av vårt flytande arv!